ਟੈਲੀਵਿਜਨ

ਓਨਟੈਰੀਓ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਉਦਯੋਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੜੀਵਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਫਨ ਬਲੈਕ, ਦਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਨੀਗਰੋਸ ਅਤੇ ਰੁੱਕੀ ਬਲੂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਜੂਅਲ ਈਫੈਕਟਸ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈ। OMDC ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜਨ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜਨ ਬਾਰੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਾਸਤੇ ਏਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ - http://www.omdc.on.ca/film_and_tv.htm 

image

ਓਨਟੈਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ GDP ਵਿੱਚ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ – ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।